top of page
Top

   PROJEKTSTYRING
                  BØRNS VILKÅR - BØRNEINDDRAGELSE

Anker 1

TILBUD

ANIMATIONSFILM

Kr. 50.000 ekskl. moms per 90 sekunder.

Hver animationsfilm laves i samme streg som Skælud, og vi tænker ligeledes at arbejde med skiltning, som opsummerer vigtige pointer undervejs.

Tilbudet inkluderer per film:

- Idéudvikling, manuskript, storyboard, animation, optagelse af speak og lydeffekter.

- Et speak per film frikøbt i 2 år til brug på internettet.


- Et enkelt lyddesign og musik Børns Vilkårs abonnementsaftale med Uprigth Music.

 

- Animation i en sort, hvis og rød streg.


- At Børns Vilkår har 3 retterunderfor per animationsfilm.


- Swann Pro Motion varetager projektstyringen, indgåelse af aftaler/kontrakter  med eksterne parter mv. Således at Børns Vilkår blot skal forholde sig til datoer for leveringer og møder.

  

Tilkøb af speak

Yderligere speak kan tilkøbes, hvis der:

- I en animationsfilm skal være mere end en speaker.

- Hvis speak ønskes frikøbt til yderligere år eller til brug på TV eller biografreklamer. I så følger frikøb gældende overenskomst for området.

Tilkøb af visning

Ovenstående tilbud gælder brug af film og teasere på internettet.

Ønskes film og teasere frikøbt til brug på TV eller biografreklamer.

så foreslår vi i så fald en dialog.

TIDSPLAN

NB! Møderne foregår online, så frem andet ikke er oplyst.

AFTALE

Ambitionsniveauet og det færdige resultat for projektet har direkte indflydelse på den tid vi anvender.

En filmproduktion kan være en meget tidskrævende proces og derfor har vi i Swann Pro Motion stort fokus på planlægning og prioritering, for at få det bedste resultat. Når alle samarbejder og prioriterer projektet og alle aftaler, kan vi dedikere vores tid optimalt til at producere film.

Ønsker til aftalen

Vi foreslår foreslår, at tage en dialog, hvis der for eksempel er (eller undervejs opstår) et ønske om at en enkelt eller flere animationsfilm:

- Skal være længere end de angivet 90 sekunder.

- Skal farvelægges.

- Er behov for mere end 3 retterunder.

- Er en enkelte film hvor der skal arbejdes mere indgående med lyddesign, musik, skiltning og/eller animationer.

Leverancer

Børns Vilkår har ansvaret for at:

- Levere korrekte logoer til brug i film og teasere, samt oplyse om eventuelle særønsker i forhold til brug og placering af logoer i det færdige produkt.


- Levere kernebudskaber, begreber og indhold til det første kreative møde i form af bullets, skitser e.l. 

- Undertekstning af de færdige animationsfilm.

Projekt- og kreative processtyring

Barnaby Stig Swann Pedersen / Ring: + 45 22 27 64 67 / Mail: barnaby@swannpromotion.com

Projektleder for Børns Vilkår

XX

bottom of page