top of page
Giv os feedback
1. Ud fra en samlet vurdering levede workshoppen op til dine forventninger?
2. Ud fra en samlet vurdering føler du at workshoppen har styrket din evne til at lave film?
3. Ud fra en samlet vurdering syntes du at der var en tilpas variation mellem teori og eksempler?

Tak for din indsendelse!

Download vores slides fra videoworkshoppen den 16. 01. 2019 her:
bottom of page