top of page
Top

   PROJEKTSTYRING
                  BØRNS VILKÅR - SKÆLDUD

Anker 1

KONCEPT

Find balancen – for barnets skyld

Hvad sker der når vi, måske i magtesløshed, mister besindelsen? Når vi for et øjeblik mister balancen som voksne og SKÆLDER UD!

Er skæld ud altid dårligt? Kan det være ok at træde ved siden af, for så at sige undskyld? Kan den tynde streg vi går på, pludselig udvikle sig til en stor og voldsom kløft?

I en charmerende og kreativ fortælling sætter vi fokus på den balancegang, vi som voksne uvægerligt oplever.

Nogle gange som en let dans og andre gange som en kæmpe udfordring. Vi sætter også fokus på det tabu, det kan være for voksne at indrøm- me over for andre og sig selv, at man har mistet fodfæstet. For hvor går grænsen egentlig for skæld ud – hvis ingen nogensinde taler om den?

I en letforståelig streg går vores persongalleri på stregen og oplever temaerne. Ind imellem bliver stregen til en kløft, en graf med statistik, en snubletråd.

TIDSPLAN

NB! Møderne foregår online, så frem andet ikke er oplyst.

STATUS

Herunder er:

- Udkast i forbindelse med aftalte leveringer

- Materiale som løbende er blevet godkendt

 
1. udkast

20230908_Børns Vilkår_Skældud_Vers 2
00:00 / 03:25
Visuals_Freja & Anker_Farverlagt.jpg

AFTALE

Samarbejdsaftale 

 Samarbejdsaftale vedr. animationsfilm om skældud


Bilag vedrørende brug af musik_Samarbejdsaftale vedr. animationsfilm om skældud

Produktion

Børns Vilkår har ansvaret for at levere korrekte logoer til brug i film og teasere, samt oplyse om eventuelle særønsker i forhold til brugog placering af logoer i det færdige produkt.

Undertekster

Børns Vilkår sørger selv for undertekstning af film og teasere.

Projekt- og kreative processtyring

Barnaby Stig Swann Pedersen / Ring: + 45 22 27 64 67 / Mail: barnaby@swannpromotion.com
 

Projektleder for Børns Vilkår

Stinna Vestergaard / Ring: +45 21 63 02 49 / Mail:  stve@bornsvilkar.dk

PRAKTISK

Skæld ud kampagnen

Som tre forældre kender vi alt for godt problematikken fra vores egen hverdag. Vi er derfor glade for, at blive en del af projektet her, for Børns Vilkårs brief, billag og den tilsendte rapport 'Børnsoplevelser af skældud i børnehaven.'

På baggrund af det og de kommende møder, ser vi frem til i samarbejde med Børns Vilkår, at videreudvikle vores oprindelige idé fra tilbudet:

At hovedfilm og teasere bliver i samme streg og fortællerunivers som 'Husk at du kan altid ringe til BørneTelefonen' kampagnen – altså en charmerende 2D animation i en enkel animationsstil båret af en medrivende grundfortælling.

Således kunne den nye kampagne udmærke sig ved, på visse, men ikke alle punkter, visuelt og konceptuelt at bindes sammen med den tidligere gennem intertekstuelle referencer.

Samarbejdsaftalen dækker udgifter vedrørende

- Møder, projektstyring og løbende kommunikation (internt i Swann Pro Motion og eksternt med Børns Vilkår - Idéudvikling


- Udvikling af manuskript og storyboards
 

- Indtaling af voice over (barnestemmer) med 5 års rettigheder til internettet

 

- Musik, optagelse af lyde og baggrundstale, samt lyddesign, -redigering og -mix - Animation

Ambitionsniveauet og det færdige resultat for projektet har direkte indflydelse på den tid vi anvender. Filmproduktion kan være en meget tidskrævende proces og derfor har vi i Swann Pro Motion stort fokus på planlægning og prioritering, for at få det bedste resultat. Når alle samarbejder og prioriterer projektet og alle aftaler, kan vi dedikere vores tid optimalt til at producere film.

Reference

Hovedfilm: Husk at du kan altid ringe til BørneTelefonen
 

Teaser: Ella ringer til BørneTelefonen

Teaser: Noa: Husk at du kan altid ringe til BørneTelefonen 

ØKONOMI

Animationsfilm og teasere

Kr. 110.000 ekskl. moms for samlet 3 minutters film (fordelt på hovedfilm og teasere).

Baseret på erfaringerne fra ‘Husk at du kan tid ringe til BørneTelefonen’ er vores umiddelbare mavefornemmelse at selve hovedfilmen max. skal være 2,5 minut; men lad det være en del af dialogen.

Lander vi på cirka 2,5 minut, så bruges det resterende 0,5 minut på teasere, hvor vi som aftalt bearbejder noget af materialet fra selve hovedfilmen.

Tilkøb af yderligere animationsfilm

Kr. 14.500 ekskl. moms for hver følgende 30 sekunders film / teasere.

Tilkøb af speak

Ovenstående tilbud gælder som sagt 5 års brug af speak på internettet.


Ønskes speak frikøbt til yderligere år på internettet eller til brug på TV eller biografreklamer, så følger frikøb gældende overenskomst for området.

Tilkøb af visning

Ovenstående tilbud gælder brug af film og teasere på internettet.
 

Ønskes film og teasere frikøbt til brug på TV eller biografreklamer, foreslår vi en dialog med Børns Vilkår i forhold til hvad der reelt er muligt – fremover stringent af læne os opad gældende aftaler/overenskomster for området.

bottom of page